GSVT exempel

Nedan är ett exempel på en inbäddad bild från Årstiderna i Malmö.

Man kan utgå fran vilken position som helst och skapa en ingångsbild som på den egna sidan är direkt panoreringsbar. Detta gäller även inzoomade objekt. Fördelen är att man genom panoramafotograferingen har tillgång till otaliga möjligheter att skapa bildlänkar. Detta är en klar fördel när det rör sig om stora tagningar med många panoreringspunkter. Börja t.ex. med receptionen, gör en annan ingång på den nya maskinen i produktoinen och lägg till en interiör från t.ex. Cadd och datoravdelningen.